دکتر طوسی-طوسی نرم افزار

دموی سامانه تله پاتولوژی (TelePath)

درباره | راهنما | English | TelePath_JP |

ورود به سیستم

ثبت نام در سیستم

تعریف و مشاهده کیس ها

مشاهده جزئیات کیس ها

ثبت نظر توسط کاربران برای کیس

مشاهده تصاویر آپلود شده برای کیس

مشاهده نظرات کاربران برای کیس مورد نظر

TelePath_JP: JavaScript and PHP TelePathology


© دکتر طوسی-طوسی نرم افزار 2008-2019
RSS   SiteMap