مطالب آموزشی

 
چند معمّای آماری
 
کاربرد آمار و کامپیوتر در پزشکی (مقدماتی)
کاربرد آمار و کامپیوتر در پزشکی (پیشرفته)
کاربرد آمار و کامپیوتر در پزشکی (نوشتن پروپوزال)
 
مقدمات آمار و کنترل کیفی در آزمایشگاه
 
کارگاه کاربرد آمار و کامپیوتر در پزشکی
فایل آموزشی کارگاه در قالب PDF
فیلم محیط نرم افزار Access
فیلم ساخت جدول جدید در Access
فیلم دستکاری اطلاعات (Data manipulation) در SPSS
فیلم روشهای بررسی تطابق توزیع با توزیع نرمال (Goodness of fit)
 
کارگاه آموزش الکترونیک
برنامه کارگاه
مقدمات آموزش الکترونیک 
سامانه آموزش الکترونیک Docebo
مقدمات SCORM
سامانه آموزش الکترونیک Dokeos
سامانه آموزش الکترونیک ELearning
سایر فایل ها و مستندات کارگاه

دفعات مشاهده: 88
آخرین بروزرسانی: 1393/05/16
صفحه اول
سایت اصلی

Dr Toussy

Jafar Alavy Toussy Jafar Alavi Toosi Pathologist (Medical Doctor) Software administrator and Programmer Pathologist and Lecturer of pathology group, Chief technical officer for 15 Khordad Hospital and Khatam-ol-Anbia Laboratories, Statistics, Methodology and computer consultant, and Informatics manager of education and research deputies Semnan University of Medical Sciences

دکتر طوسی-طوسی نرم افزار :: DrToussy-ToussySoftware,سایت اختصاصی دکتر جعفر علاوی طوسی, Dr Jafar Alavy Toussy personal site,Clinical,جعفر,علاوی,طوسی,دکتر,نرم افزار,طوسی نرم افزار,برنامه نویسی,بانک داده,بانک اطلاعاتی,آمار,آسیب شناسی,پاتولوژی,متخصص آسیب شناسی,پاتولوژیست,آناتومیکال,کلینیکال,Jafar,Alavy,Alavi,Toussy,Toosi,Dr,Doctor,Jafar Alavy Toussy,Dr Jafar Alavy Toussy,Jafar Alavi Toosi,Dr Jafar Alavi Toosi,DrToussy,ToussySoftware,Software,Programming,Database,Statistics,Pathology,Pathologist,Anatomical

Iran, Semnan
Jafar Alavy Toussy Jafar Alavi Toosi Pathologist (Medical Doctor) Software administrator and Programmer Pathologist and Lecturer of pathology group, Chief technical officer for 15 Khordad Hospital and Khatam-ol-Anbia Laboratories, Statistics, Methodology and computer consultant, and Informatics manager of education and research deputies Semnan University of Medical Sciences Iran, Semnan
Jafar Alavy Toussy Jafar Alavi Toosi Pathologist (Medical Doctor) Software administrator and Programmer Pathologist and Lecturer of pathology group, Chief technical officer for 15 Khordad Hospital and Khatam-ol-Anbia Laboratories, Statistics, Methodology and computer consultant, and Informatics manager of education and research deputies Semnan University of Medical Sciences Semnan, Iran