دکتر طوسی دکتر طوسی
| طوسی نرم افزار | English |
در حال بارگزاری ...

© DrToussy-ToussySoftware 2008 -
RSS   SiteMap

Dr Toussy

Jafar Alavy Toussy Jafar Alavi Toosi Pathologist (Medical Doctor) Software administrator and Programmer Pathologist and Lecturer of pathology group, Chief technical officer for 15 Khordad Hospital and Khatam-ol-Anbia Laboratories, Statistics, Methodology and computer consultant, and Informatics manager of education and research deputies Semnan University of Medical Sciences

Iran, Semnan
Jafar Alavy Toussy Jafar Alavi Toosi Pathologist (Medical Doctor) Software administrator and Programmer Pathologist and Lecturer of pathology group, Chief technical officer for 15 Khordad Hospital and Khatam-ol-Anbia Laboratories, Statistics, Methodology and computer consultant, and Informatics manager of education and research deputies Semnan University of Medical Sciences Iran, Semnan
Jafar Alavy Toussy Jafar Alavi Toosi Pathologist (Medical Doctor) Software administrator and Programmer Pathologist and Lecturer of pathology group, Chief technical officer for 15 Khordad Hospital and Khatam-ol-Anbia Laboratories, Statistics, Methodology and computer consultant, and Informatics manager of education and research deputies Semnan University of Medical Sciences Semnan, Iran