طوسی نرم افزار

دکتر طوسی-طوسی نرم افزار

DrToussy-ToussySoftware

| English | toussysoftware.ir |
آمار سایت

© دکتر طوسی-طوسی نرم افزار 2008 -
RSS   نقشه سایت

Dr Toussy

Jafar Alavy Toussy Jafar Alavi Toosi Pathologist (Medical Doctor) Software administrator and Programmer Pathologist and Lecturer of pathology group, Chief technical officer for 15 Khordad Hospital and Khatam-ol-Anbia Laboratories, Statistics, Methodology and computer consultant, and Informatics manager of education and research deputies Semnan University of Medical Sciences

Iran, Semnan
Jafar Alavy Toussy Jafar Alavi Toosi Pathologist (Medical Doctor) Software administrator and Programmer Pathologist and Lecturer of pathology group, Chief technical officer for 15 Khordad Hospital and Khatam-ol-Anbia Laboratories, Statistics, Methodology and computer consultant, and Informatics manager of education and research deputies Semnan University of Medical Sciences Iran, Semnan
Jafar Alavy Toussy Jafar Alavi Toosi Pathologist (Medical Doctor) Software administrator and Programmer Pathologist and Lecturer of pathology group, Chief technical officer for 15 Khordad Hospital and Khatam-ol-Anbia Laboratories, Statistics, Methodology and computer consultant, and Informatics manager of education and research deputies Semnan University of Medical Sciences Semnan, Iran